Croeso i Sianel 62

FIDEO NEWYDD!

“Mae hi’n ddyletswydd ar bob gwladwriaeth i amddiffyn ei bobol”.

Dr Meredydd Evans yn trafod anufudd-dod sifil yng nhyd-destun ymgyrch weithredol di-drais Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Ffilmiwyd ar 20fed Chwefror 2014.

Dilyn: @sianel62
Hoffi: facebook.com/sianel62

_________________________________________________________________________

FIDEO NEWYDD!!! Clwb Ieuenctid Llangwyrfon

Aelodau o Grŵp Ieuenctid Llangwyrfon (Ceredigion) yn trafod eu pryderon am eu cymuned a’u hiaith.

Diolch i Rhodri, Suzanne a’r holl gyfranwyr.

____________________________________________________________________

FIDEO NEWYDD!!! Sianel62 yn cyflwyno…Radio Rhydd

Y band gwleidyddol newydd yn chwarae gig ym Mhenrhyndeudraeth.

 

_______________________________________________________

FIDEO NEWYDD!! Sianel62 yn cyflwyno…Y Ffug

Sgwrs gyda’r band ifanc, dadleuol o Grymych, Y Ffug.

 

__________________________________________________________________________________

NEWYDDION! GWOBR I SIANEL62

Enillodd ffilm, a gynhyrchwyd yn arbennig i Sianel 62, wobr yng ngŵyl ffilm Bae Caerfyrddin nos Sul.

Cafodd y rhaglen ddogfen am Meic Stevens yn cynhyrchu record i Blaidd yn stiwdio Richard Dunn (cyn-allweddellwr Van Morrison, Geraint Jarman ac eraill) ei ffilmio yn Llandaf, Caerdydd.

Wrth ymateb i lwyddiant y sianel, dywedodd Greg Bevan:

“”Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Kelvin Guy a threfnwyr yr ŵyl am ddewis ‘Ma Fe Gyd yn Wir’ am y wobr gyntaf yng nghategori ffilm fer orau yn y Gymraeg. Mae’r wobr yn cydnabod holl waith a chreadigrwydd gwirfoddolwyr Sianel62 ers ein lansiad ym mis Chwefror blwyddyn ddiwethaf. Ond yn fwy na hynny, hoffwn ddiolch yn benodol i Ŵyl Ffilm Bae Caerfyrddin am gynnig llwyfan holl bwysig i ffilmiau gwreiddiol yn y Gymraeg”.

“Mae’r ffilm a’i llwyddiant yn dangos cymaint y mae’n bosibl ei gyflawni gan wirfoddolwyr gydag offer rhad. Mae gan bawb, gyda’r camerâu ar eu ffonau symudol, y cyfle i greu deunydd o safon a chyfrannu at ein sianel.”

Gellir gwylio’r ffilm ar Vimeo neu ar Youtube (gyda is-deitlau Saesneg) isod:

Gwylio mwy o fideos Sianel62…

Mae’r wefan wrthi yn cael ei ddatblygu. Cysylltwch gyda ni os gallwch chi fod o gymorth.

Sianel62 - Sianel 62