Sianel 62 / Darllediad Mis Medi / ar-alw

DARLLEDIAD LLAWN:

I’R GAD: Recordiad o’r ddrama ‘I’r Gad’ gan Cwmni Bach ar faes yr Eisteddfod. Sioe fywiog, lawn hiwmor yn adrodd hanes brwydr yr iaith – fyny mastiau, lawr mewn celloedd, arwyr, dihirod, caneuon a ffilm. Ysgrifennwyd gan Angharad Tomos, Bryn Fon ac Anna Fon.

CARCHAR DROS YR IAITH: Rhyddhau Jamie. Fideo fer emosiynol gan Edwyn ap Harri a Greg Bevan.

TAN ORMES: Crynodeb o gynhadledd Cymdeithas yr Iaith – Ymgyrchu tros Ieithoedd Tan Ormes gan Rhodri ap Dyfrig.

HYSBYSBEB HEDDWCH: Gwrthodwyd i roi caniatâd i ddarlledu hysbyseb dros heddwch gan Gymdeithas y Cymod ar S4C gan gwmni Clearcast. Roedd Sianel62 yn fwy na hapus i’w ddarlledu.

HEDDYCHIAETH: Cyfweliad gyda Guto Prys ap Gwynfor. Gan Mererid Hopwood a Tudur Dylan.

Y PAPUR GWYRDD: Cyfweliad gyda Hywel Davies

LLAIS YR ANDES: Ffilm ddogfen fer gan Llinos Griffin a gafodd ei ffilmio ar odrau’r Andes ac yn edrych ar ymdrechion pobl weithgar Trevelin wrth iddynt geisio gadw’r iaith Gymraeg a’i diwylliant yn fyw.

DIOLCHIADAU’R DYFODOL: Cerdd gan Jenny Henn a ysbrydolwyd gan daith dan-ddaear yn y Pwll Mawr, Blaenafon. Adlewyrchir emosiwn ei cherdd gan gyfres o luniau o archif Amgueddfa Lofaol Cymru

Y RWTCH: Cân ecsgliwsif gan Y Rwtch. Ail mewn cyfres o sesiynau byw.

Sianel62 - Sianel 62

Hysbyseb wedi ei gwahardd i’w weld ar Sianel 62

Wedi i gorff rheoleiddio benderfynu gwahardd hysbyseb rhag cael ei ddangos ar S4C bydd Sianel 62 yn darlledu’r hysbyseb heno (nos Sul).

Meddai Bethan Williams, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith:

“Mae’r ffaith fod hysbyseb gan Gymdeithas y Cymod yn caei ei gwahardd rhag cael ei ddarlledu am ei fod yn cael ei ystyried yn ‘wleidyddol’ ac yn ‘ddadleuol’ yn dangos fod angen sianeli a chyfryngau amgen. Nid ydym fel mudiad yn amharod i ddatgan ein bod yn fudiad gwleidyddol sydd yn arddel ac annog pobl i herio a gofyn cwestiynau ym mhopeth a wnawn, a’n bod yn cefnogi mudiadau eraill sydd am wneud yr un peth. Rydym yn gresynu fod y cyfryngau cenedlaethol yn cael eu gorfodi i beidio bod yn ddadlennol.

“Bwriad Sianel 62 yw i gynnig platfform ar gyfer deunydd heriol ac amgen ac rydym yn falch fod mudiadau eraill yn gallu ei ddefnyddio at y bwriad hwnnw.”

Sianel 62 yw sianel deledu ar-lein Cymdeithas yr Iaith, a lansiwyd ddechrau eleni. Bydd y darllediad nesaf i’w weld heno – ddydd Sul y 23ain o Fedi, ar www.sianel62.com. Ymysg yr arlwy bydd yr hysbyseb gan Gymdeithas y Cymod, darllediad drama I’r Gad (drama arbennig i ddathlu hanner canmlwyddiant Cymdeithas yr Iaith), a ffilm o Gynhadledd Ryngwladol Ymgyrchu dros Ieithoedd tan Ormes

Beth fydd ar Sianel62 ar 23/09/12 – Darllediad Mis Medi

EITEMAU’R MIS! (8pm, Nos Sul yma (23ain Medi) – http://sianel62.com/

 • I’R GAD: Recordiad o’r ddrama ‘I’r Gad’ gan Cwmni Bach ar faes yr Eisteddfod. Sioe fywiog, lawn hiwmor yn adrodd hanes brwydr yr iaith – fyny mastiau, lawr mewn celloedd, arwyr, dihirod, caneuon a ffilm. Ysgrifennwyd gan Angharad Tomos, Bryn Fon ac Anna Fon.
 • CARCHAR DROS YR IAITH: Rhyddhau Jamie. Fideo fer emosiynol gan Edwyn ap Harri a Greg Bevan.
 • TAN ORMES: Crynodeb o gynhadledd Cymdeithas yr Iaith – Ymgyrchu tros Ieithoedd Tan Ormes gan Rhodri ap Dyfrig.
 • HEDDYCHIAETH: Cyfweliad gyda Guto Prys ap Gwynfor. Gan Mererid Hopwood a Tudur Dylan.
 • LLAIS YR ANDES: Ffilm ddogfen fer gan Llinos Griffin a gafodd ei ffilmio ar odrau’r Andes ac yn edrych ar ymdrechion pobl weithgar Trevelin wrth iddynt geisio gadw’r iaith Gymraeg a’i diwylliant yn fyw.
 • Y PAPUR GWYRDD: Cyfweliad gyda Hywel Davies
 • DIOLCHIADAU’R DYFODOL: Cerdd gan Jenny Henn a ysbrydolwyd gan daith dan-ddaear yn y Pwll Mawr, Blaenafon. Adlewyrchir emosiwn ei cherdd gan gyfres o luniau o archif Amgueddfa Lofaol Cymru
 • ROBINSON CRUSOE JNR: O EP “Crys Ti Du Hwn” gan Daf Wyn.
 • MICROEISTEDDFOD: Be yw Microeisteddfod? Dyma’r clip i chi!
 • Y RWTCH: Cân ecsgliwsif gan Y Rwtch. Ail mewn cyfres o sesiynau byw.
 • Cerddoriaeth o’r archif a llawer mwy…

Cofiwch wylio, 8pm, Medi 23ain, sianel62.com

Sianel62 - Sianel 62