Sianel 62 ar ei newydd wedd!!!

Deunydd Cyfoes Amserol

O hyn ymlaen, bydd Sianel 62 yn rhyddhau  ffilmiau a rhaglenni i’r byd yr eiliad mae nhw’n barod. Yn hytrach nag un darllediad byw yn fisol bydd deunydd newydd ar gael yn fwy aml ac amserol!

Ailwampiad!!

Hefyd, dros yr wythnosau nesaf bydd y wefan yn cael ei ailwampio – byddwn yn gwella eich profiad o wylio deunydd newydd, symleiddio’r broses o archwilio dros 150 o eitemau yn ein archif, ac ehangu’r cyfleoedd i ryngweithio gyda’n gilydd!

Gwahoddiad i gynhyrchwyr – chi!!!

Rydym dal i gredu’n gryf mewn cynnig llwyfan i leisiau amgen a phobl newydd, felly cysyllta i gynnig eitem, syniad, amser, offer, bwyd, llety neu ysbrydoliaeth!

Byddwn yn canolbwyntio ar achlysuron a digwyddiadau penodol a byddwn yn sicrhau ffilmiau a rhaglenni o’r safon uchaf bosib. Cofia felly bod camerâu syml, meics bach a gliniaduron golygu gwych ar gael i’w benthyg. I drefnu eu benthyg cysyllta a: Osian (gogledd@cymdeithas.org / 01286 662908 neu Jamie (jamie@cymdeithas.org / 02920 486469)

Mae ‘na ddatblygiadau cyffrous eraill ar y gweill hefyd, felly NAWR yw’r amser i ymuno gyda ni!!! I drafod syniad neu i ddysgu mwy cysyllta a greg@cymdeithas.org

Diolch i’r cannoedd sydd wedi cyfrannu a’r miloedd sydd wedi gwylio’r sianel yn y 9 mis gyntaf – gwelwn ni chi yn fuan ar yr ochr arall!!!

Darllediad Llawn Mis Hydref

 

Taith Tŷ Gobaith – rhyw bryd haf diwethaf penderfynodd grŵp o fechgyn o ffitrwydd amheus cerdded o Gaergybi i Gaerdydd er mwyn codi arian i’r elusen Tŷ Gobaith. Yn y ffilm yma cawn weld beth ddigwyddodd ar y daith – yr uchafbwyntiau a’r pwyntiau isel, yr hiwmor a’r dagrau, a lot mwy!

Orange Martini, Vienna – rhan gyntaf y ffilm fer gan Owain Dafydd am y berthynas rhwng tri brawd yn tyfu fyny yn yr 80au. Gwylia’r rhan agoriadol ar y darllediad byw wedyn ewch draw i’n wefan i wylio’r diweddglo dramatig!

Al Lewis yn Bedroc – cyfweliad gyda Al a pherfformiad gan y band yng ngŵyl Bedroc dros yr haf.

Yr Hunllef Berffaith – fideo newydd i sengl newydd i grwp newydd o Bontypidd, Y Rwtch.

Casgliad y Werin: Nant Gwrtheyrn – I ddathlu 30 mlynedd ers agor Canolfan Iaith a Threftadaeth Cymru yn Nant Gwrtheyrn, mae’r ffilm fer yma yn gweld dysgwyr yn trafod eu profiadau o ddysgu’r iaith Gymraeg.

Cerddi T. Llew Jones – casgliad o gerddi recordiwyd yng Nghyngerdd y Cerddi, gan gynnwys darlleniadau gan Mererid Hopwood, Tudur Dylan, Elsie Reynolds ac erail.

A lot mwy hefyd, fel fideos o’r archif gan Sleifar, Mr Phormula, Cofi Bach a Tew Shady!

 – Darllediad Hydref from Sianel62 | Cymdeithas on Vimeo.

Beth fydd ar darllediad mis Hydref???

Taith Tŷ Gobaith – rhyw bryd haf diwethaf penderfynodd grŵp o fechgyn o ffitrwydd amheus cerdded o Gaergybi i Gaerdydd er mwyn codi arian i’r elusen Tŷ Gobaith. Yn y ffilm yma cawn weld beth ddigwyddodd ar y daith – yr uchafbwyntiau a’r pwyntiau isel, yr hiwmor a’r dagrau, a lot mwy!

Orange Martini, Vienna – rhan gyntaf y ffilm fer gan Owain Dafydd am y berthynas rhwng tri brawd yn tyfu fyny yn yr 80au. Gwylia’r rhan agoriadol ar y darllediad byw wedyn ewch draw i’n wefan i wylio’r diweddglo dramatig!

Al Lewis yn Bedroc – cyfweliad gyda Al a pherfformiad gan y band yng ngŵyl Bedroc dros yr haf.

Yr Hunllef Berffaith – fideo newydd i sengl newydd i grwp newydd o Bontypidd, Y Rwtch.

Casgliad y Werin: Nant Gwrtheyrn – I ddathlu 30 mlynedd ers agor Canolfan Iaith a Threftadaeth Cymru yn Nant Gwrtheyrn, mae’r ffilm fer yma yn gweld dysgwyr yn trafod eu profiadau o ddysgu’r iaith Gymraeg.

Cerddi T. Llew Jones – casgliad o gerddi recordiwyd yng Nghyngerdd y Cerddi, gan gynnwys darlleniadau gan Mererid Hopwood, Tudur Dylan, Elsie Reynolds ac erail.

A lot mwy hefyd, fel fideos o’r archif gan Sleifar, Mr Phormula, Cofi Bach a Tew Shady!