Beth fydd ar Sianel 62 ar 29/04/12

Yr wythnos hon – bras amserlen

  • 8:00 Cychwyn – rhagolwg o eitemau’r noson.
  • 8: 03 Y Zapatistas – ffilm dogfen greadigol am y grŵp chwyldroadol ym Mecsico.
  • 8:10 Stori Anna: Weiars yn y Wal (Rhan 1) – atgofion Anna am y digwyddiadau rhyfedd ym 1990 pryd gafodd Bryn Fôn ei harestio mewn cysylltiad â llosgi tai haf.
  • 8:30 Blog y Cadeirydd: Gweriniaeth – rhifyn arbennig gan Bethan yn fyw o Ferthyr yn ystod ymweliad y cwîn.
  • 8:35 Yn yr Ardd gyda Jill Bach (Pennod 2) – ffa, compost a chymdogion – mwy o dipiau garddio ac ecogyfeillgar.
  • 8:50 Stori Anna: Weiars yn y Wal (Rhan 2)
  • 9:15 Diwedd

A rhwng y brif eitemau, edrycha mas am fideos a pherfformiadau gan mwy o fandiau ac artistiaid y Gig Mawr Hanner Cant , gan gynnwys Geraint Løvgreen, Sen Segur, Y Bwgan, Yr Ods, Twmffat a Colorama.