Sianel62 / 24 Mehefin 2012 / ar-alw

Darllediad Llawn


Cymdeithas yn yr Urdd – Y Llyfr Du Yn yr eitem olaf sydd yn dilyn Cymdeithas yr Iaith yn steddfod yr Urdd Eryri, mae aelodau yn cyflwyno’r llyfr du i Gomisiynydd y Gymraeg Meri Huws. Mae’r llyfr yn cynnwys enghreifftiau unigolion o’u problemau gyda gwasanaethau Cymraeg.

Caeswasiaeth Fodern – Taith Gerdded A21 Yn y ffilm hon, rydym yn teithio gyda grŵp o gerddwyr sydd yn dilyn olion Mari Jones ar ei thaith 28-milltir yn 1800. Disgwylia sgyrsiau gwych am gefndir ac ysbrydoliaeth ymgyrch A21!

Taith Tynged yr Iaith: Rhan 1 Mae’r ambiwlans wedi cychwyn ei thaith o amgylch y wlad i roi cymorth cyntaf i gymunedau Cymraeg. Yn y rhan hon, mae’r criw yn ymweld â Y Felinheli, Llangefni a Cemlyn.

Blog Ffilms Woo!  Rhif 2 yn y gyfres o flogs ffilmiau gan @stonecypher a @Nwdls, gan gynnwys Sadako 3D, American Mary, The Amazing Spiderman a mwy!

Beth fydd ar Sianel 62 ar 24ain Mehefin 2012

Yr wythnos hon – bras amserlen

  • 8:00 Cychwyn
  • 8:01 Cymdeithas yn yr Urdd: Y Llyfr Du – yn yr eitem olaf sydd yn dilyn Cymdeithas yr Iaith yn steddfod yr Urdd Eryri, mae aelodau yn cyflwyno’r llyfr du i Gomisiynydd y Gymraeg Meri Huws. Mae’r llyfr yn cynnwys enghreifftiau unigolion o’u problemau gyda gwasanaethau Cymraeg.
  • 8:10 Ffilms Woo! – Rhif 2 yn y gyfres o flogs ffilmiau gan @stonecypher a @Nwdls, gan gynnwys Sadako 3D, American Mary, The Amazing Spiderman a mwy!
  • 8:20 Taith Tynged yr Iaith: Rhan 1 – mae’r ambiwlans wedi cychwyn ei thaith o amgylch y wlad i roi cymorth cyntaf i gymunedau Cymraeg. Yn y rhan hon, mae’r criw yn ymweld â Y Felinheli, Llangefni a Cemlyn.
  • 8:30 Caeswasiaeth Fodern: Taith Cerdded A21 – yn y ffilm hon, rydym yn teithio gyda grŵp o gerddwyr sydd yn dilyn olion Mari Jones ar ei thaith 28-milltir yn 1800. Disgwylia sgyrsiau gwych am gefndir ac ysbrydoliaeth ymgyrch A21!
  • 9:00 Diwedd

Cofia bydd popeth ar gael ar-alw ar ein gwefan yn dilyn y darllediad byw!

Band 50 – Pleidleisia NAWR!

Dy gyfle di i ddewis pwy fydd Band 50 Hanner Cant!

Ers mis Awst llynedd mae trefnwyr y Gig Mawr wedi bod yn cyhoeddi enwau artistiaid Hanner Cant fesul wythnos, ac erbyn hyn bron iawn wedi chyrraedd ddiwedd y daith!

Ond mae un slot ar ôl – a’r cyhoedd fydd yn dewis y band neu artist gaiff ei gyhoeddi fel Band 50.

Mae wyth ar y rhestr fer yn brwydro am y cyfle i agor dydd Sadwrn yr ŵyl ar y brif lwyfan.

Yr Ayes

Y Cyfoes

Y Diarth

Y Gwirfoddolwyr

Helyntion Jos y Ficar

Y Reu

Y Rwtch

WUW

Ewch i www.hannercant.com/band50 i bleidleisio. Bydd y bleidlais yn cau nos Wener, Gorffennaf 6ed – wythnos cyn Hanner Cant. Bydd Sianel 62 yn cyhoeddi’r enillydd mewn rhaglen arbennig ar y nos Sul cyn yr ŵyl.