Sianel 62 / Darllediad Mis Awst / ar-alw

Jamie Bevan: Carchar Dros yr Iaith Ar ddydd Llun 13eg Awst 2012, cafodd yr ymgyrchydd iaith Jamie Bevan ei erlyn am iddo wrthod talu dirwy a osodwyd arno am ei ran yn yr ymgyrch yn erbyn toriadau S4C. Hanner canrif ar ôl i Gareth Miles dderbyn gŵys uniaith Saesneg, dim ond camerâu Sianel62 oedd tu fas llys ynadon Merthyr Tudful pan gafodd Jamie ei garcharu am brotestio yn erbyn gohebiaeth uniaith Saesneg oddi wrth y llysoedd.

A Oes Airsax? Pan ymwelodd y chwedlonol JJ Sneed â maes steddfod Bro Morgannwg eleni, ei fwriad oedd lledaenu’r gair am fuddion iechyd yr airsax. Ar ôl airsaxio yn ddigymell gyda Creision Hud, Sam Tan, Ffred Ffransis, cymeriadau Stwnsh, Maggie Dodd a mwy, fe gollodd JJ ei airsax rhywle ar y maes!

Jill Bach yn y Steddfod – Ar Faes Gwyrdd y steddfod Genedlaethol, mae Jill yn ein cyflwyno ni i rai o’r atyniadau ecogyfeillgar, gan gynnwys stiwdio recordio glaswellt, telyn Aeolian a…umm…Iolo Morgannwg. A’r holl beth trwy sbectol siâp calon!

Rali Gwrth Trident Wythnos diwethaf fe ymunodd Cymdeithas yr Iaith, CND Cymru, PAWB a Chymdeithas y Cymod i brotestio yn erbyn cynlluniau prif weinidog Carwyn Jones i groesawi llongau tanfor ac arfau niwclear i Gymru. Ar ôl i siaradwyr annerch y dorf, mae gorymdaith i Babell Llywodraeth Cymru, lle trosglwyddwyd y ddeiseb i staff y Llywodraeth.

 

Hanner Cant: Wyt ti’n clywed y sîn?

Hanner Cant: Wyt ti’n clywed y sîn? – yn ystod penwythnos gig mawr Hanner Cant, fe ddosbarthodd Sianel62 llwyth o gamerâu bach i’r gynulleidfa er mwyn ffilmio eu profiadau personol o’r ŵyl hanesyddol. Dyma’r canlyniad. Disgwylia wynebau cyfarwydd, enwogion yr SRG, nosweithiau hwyr, pobl feddw, sglodion, mwd a lot o falu cachu! Rhybydd: iaith gref!

Rhan 1: Dydd Gwener

Rhan 2: Dydd Sadwrn