Y Groes Naidd: blas o’r nofel newydd – a chyfweliad

Aeth Sianel62 i’r Mochyn Du yng Nghaerdydd yr wythnos hon i lansiad Y Groes Naidd, nofel antur newydd gan Lyn Jones a Melfyn Hopkins. Yn y fideo mae blas o’r nofel ac ateb i’r cwestiwn o sut yn union mae dau awdur yn gweithio ar un nofel.

Y stori:

Darlithydd Hanes ym Mhrifysgol Caerdydd yw Dylan Jones a phan ddaw o hyd i gorff marw yn y coleg, caiff ei dynnu i ganol dirgelwch ymhell y tu hwnt i furiau diogel academia. Roedd y Groes Naidd – un o greiriau pwysicaf y Cymry – wedi diflannu rywbryd yn ystod yr Oesoedd Canol. Darn o’r Wir Groes oedd hon, sef croes Iesu Grist, a ysbeiliwyd oddi ar gorff Llywelyn ein Llyw Olaf yng Nghilmeri yn 1282. Mae pobl wedi bod yn chwilio amdani ers canrifoedd. Pobl bwerus. Pobl sy’n fodlon lladd. Mae Dylan yn dadorchuddio hanes y Groes Naidd bob yn dipyn, gan deimlo’n fwyfwy hyderus y bydd yn llwyddo i ddod o hyd iddi. Ond gall gormod o wybodaeth fod yn beth peryglus. Ac wrth i’r daith gythryblus ei arwain i Lundain, ac yna i Sbaen, mae rhywun yn gwylio Dylan yn ofalus, gan arwain at ddiweddglo syfrdanol allai gyffwrdd â chalon y genedl.

Mae’r llyfr ar gael yn awr trwy Wasg Gomer yn eich siop lyfrau lleol.

Sianel 62 ar ei newydd wedd!!!

Deunydd Cyfoes Amserol

O hyn ymlaen, bydd Sianel 62 yn rhyddhau  ffilmiau a rhaglenni i’r byd yr eiliad mae nhw’n barod. Yn hytrach nag un darllediad byw yn fisol bydd deunydd newydd ar gael yn fwy aml ac amserol!

Ailwampiad!!

Hefyd, dros yr wythnosau nesaf bydd y wefan yn cael ei ailwampio – byddwn yn gwella eich profiad o wylio deunydd newydd, symleiddio’r broses o archwilio dros 150 o eitemau yn ein archif, ac ehangu’r cyfleoedd i ryngweithio gyda’n gilydd!

Gwahoddiad i gynhyrchwyr – chi!!!

Rydym dal i gredu’n gryf mewn cynnig llwyfan i leisiau amgen a phobl newydd, felly cysyllta i gynnig eitem, syniad, amser, offer, bwyd, llety neu ysbrydoliaeth!

Byddwn yn canolbwyntio ar achlysuron a digwyddiadau penodol a byddwn yn sicrhau ffilmiau a rhaglenni o’r safon uchaf bosib. Cofia felly bod camerâu syml, meics bach a gliniaduron golygu gwych ar gael i’w benthyg. I drefnu eu benthyg cysyllta a: Osian (gogledd@cymdeithas.org / 01286 662908 neu Jamie (jamie@cymdeithas.org / 02920 486469)

Mae ‘na ddatblygiadau cyffrous eraill ar y gweill hefyd, felly NAWR yw’r amser i ymuno gyda ni!!! I drafod syniad neu i ddysgu mwy cysyllta a greg@cymdeithas.org

Diolch i’r cannoedd sydd wedi cyfrannu a’r miloedd sydd wedi gwylio’r sianel yn y 9 mis gyntaf – gwelwn ni chi yn fuan ar yr ochr arall!!!