Hysbyseb wedi ei gwahardd i’w weld ar Sianel 62

Wedi i gorff rheoleiddio benderfynu gwahardd hysbyseb rhag cael ei ddangos ar S4C bydd Sianel 62 yn darlledu’r hysbyseb heno (nos Sul).

Meddai Bethan Williams, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith:

“Mae’r ffaith fod hysbyseb gan Gymdeithas y Cymod yn caei ei gwahardd rhag cael ei ddarlledu am ei fod yn cael ei ystyried yn ‘wleidyddol’ ac yn ‘ddadleuol’ yn dangos fod angen sianeli a chyfryngau amgen. Nid ydym fel mudiad yn amharod i ddatgan ein bod yn fudiad gwleidyddol sydd yn arddel ac annog pobl i herio a gofyn cwestiynau ym mhopeth a wnawn, a’n bod yn cefnogi mudiadau eraill sydd am wneud yr un peth. Rydym yn gresynu fod y cyfryngau cenedlaethol yn cael eu gorfodi i beidio bod yn ddadlennol.

“Bwriad Sianel 62 yw i gynnig platfform ar gyfer deunydd heriol ac amgen ac rydym yn falch fod mudiadau eraill yn gallu ei ddefnyddio at y bwriad hwnnw.”

Sianel 62 yw sianel deledu ar-lein Cymdeithas yr Iaith, a lansiwyd ddechrau eleni. Bydd y darllediad nesaf i’w weld heno – ddydd Sul y 23ain o Fedi, ar www.sianel62.com. Ymysg yr arlwy bydd yr hysbyseb gan Gymdeithas y Cymod, darllediad drama I’r Gad (drama arbennig i ddathlu hanner canmlwyddiant Cymdeithas yr Iaith), a ffilm o Gynhadledd Ryngwladol Ymgyrchu dros Ieithoedd tan Ormes

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *