Archif Rhaglenni

FIDEOS NEWYDD!!!

‘Safbwyntiau’ – Cerddorion Cymru a BBC Radio Cymru

Dyma rhai o artistiaid Cymru gyda’i safbwyntiau ar yr anghydfod presennol rhwng Eos a’r BBC. Mewn sefyllfa mor gymhleth, mae sawl bersbectif yn tueddu o gael ei hanwybyddu neu ei anghofio yn y cyfryngau traddodiadol. Bwriad ‘Safbwyntiau’ yw i gynnig llwyfan i ‘leisiau’ amgen a phersbectifau personol. Byddwn yn ychwanegu mwy o safbwyntiau i’r wefan trwy gydol yr anghydfod ac fe wahoddir holl artistiaid Cymru i gymryd mantais o’r cyfle trwy ffilmio eu teimladau personol a’u hafon i greg@cymdeithas.org.

Ewch i wefan Y Gynghrair am fwy o wybodaeth a chefndir i’r ddadl.

Cai O’Marah (Radio Rhydd)

Phil Lee Bran (Gwibdaith Hen Fran/Twmffat)

Angharad Tomos (Awdures)

Gai Toms

Jamie Bevan (Y Gweddillion)

Ceri Cunnigton (Twmffat/Anweledig)

Twlc

Sam James (Blaidd/Poppies)

Gwylio mwy o fideos Sianel62…

Mae’r wefan wrthi yn cael ei ddatblygu. Cysylltwch gyda ni os gallwch chi fod o gymorth.

Sianel62 - Sianel 62