“Mi fydd y chwyldro ar y teledu”.

Prosiect gwirfoddol dan arweiniad Greg Bevan yw Sianel 62, i ddathlu 50 mlwyddiant Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, ac fel protest yn erbyn y diffyg rhaglenni heriol am y Gymru gyfoes. Cafodd y sianel deledu newydd ar-lein ei lansio ar y 19eg o Chwefror 2012. Mae llwyddiant y prosiect yn ddibynnol ar eich cefnogaeth chi, felly cysylltwch os gallwch chi fod o gymorth. Pwyswch ar y ddolen ‘Cyfrannu’ uchod i ddarllen mwy am beth gallwch chi wneud i helpu.

Y gobaith yw y bydd y sianel yn “llai fel Noson Lawen ac yn fwy o Noson Chwyldroadol”. Mae’r Gymdeithas wedi sefydlu dau hwb i’r sianel, yng Nghaerdydd a Chaernarfon, ar gyfer y prosiect a darperir hyfforddiant ac offer i bobl sydd am gyfrannu ati.

Dywedodd Cydlynydd Sianel 62 Greg Bevan:

“Mae hwn yn brosiect nid yn unig i ddathlu hanner canmlwyddiant y Gymdeithas, ond hefyd yn brotest yn erbyn diffyg rhaglenni heriol am y Gymru gyfoes ar hyn o bryd. Mi fydd y sianel yn cynnig llwyfan newydd i leisiau amgen ac unigryw sydd yn tueddu cael eu hanwybyddu gan y darlledwyr traddodiadol.”

“Sianel ‘ifanc ei naws’ fydd hi a phobol gyffredin yn y gymuned fydd yn datblygu’r syniadau a chynhyrchu’r rhaglenni o dan arweinyddiaeth tîm proffesiynol. Wrth gwrs, gall sianel deledu fod yn fecanwaith dylanwadol a phwerus iawn, felly mae hwn yn gyfle digynsail i sefydlu’r strwythurau i rywbeth gall fod yn ganolog i waith y Gymdeithas am flynyddoedd i ddod. Mae llwyddiant y fenter yn ddibynnol ar bobl yn cyfrannu, felly cysylltwch gyda ni os gallwch fod o gymorth – greg@cymdeithas.org.”

Ychwanegodd Bethan Williams, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:

“Bydd y sianel yn llai fel ‘Noson Lawen’ ac yn fwy o Noson Chwyldroadol, gobeithio. Mae’n fenter gyffrous iawn, ac mae ‘na groeso i unrhyw un gymryd rhan. Fe fydd lleisiau a chynnwys gwleidyddol a dychanol na allwch weld ar y sianeli teledu presennol. Bydd nifer o ddigwyddiadau i ddathlu ein hanner canmlwyddiant yn cael eu darlledu, gan fod y sianel yn gyfle arall i ddiolch i’r holl bobl sydd wedi ymgyrchu dros yr iaith dros y degawdau.”

Dyma gyfle i greu teledu sydd werth ei wylio!