Dyma gyfle di …

“Llongyfarchiadau mawr i sianel62.com ar lansiad byrlymus a llwyddiannus. Mae’n beth braf gweld pobl ifanc yn mentro mewn ffyrdd gwahanol i hybu’r iaith”

Angharad Mair

Dyma gyfle i chi felly gymryd rhan, arddangos eich gwaith a datblygu eich sgiliau chi. Os oes diddordeb gyda chi ond dim profiad nac offer, peidiwch â phoeni – mae ein hybiau yn cynnwys yr offer a’r adnoddau i ffilmio a golygu rhaglenni a phytiau o ansawdd. Felly’r hyn sydd angen yw i chi feddwl am syniadau ar gyfer ffilmiau byr a rhaglenni a mynd ati i’w ffilmio.

4 Cam Syml
1. Meddwl am Syniad
2. Mynd allan i Ffilmio
3. Golygu’r holl beth at ei gilydd
4. Danfon yr eitem i ni – greg@cymdeithas.org

Cysyllta gyda Greg am gymorth ar unrhyw adeg.

Angen Tipiau? Gelli ffeindio adnoddau ar gyfer cynhyrchu deunydd trwy ddilyn y linciau yma:

1. Adnoddau Camera

2. Adnoddau Sain

3. Adnoddau Golygu

4. Trosglwyddo Deunydd

Gallwch hefyd gynnig gwaith a ffilmiau byrion rydych eisoes wedi’u gwneud neu gynnig eich syniadau neu gyfleoedd rhaglenni/recordio. Dyma gyfle hefyd i bobl gyda diddordeb penodol mewn ffilm, teledu, cyfryngau, cynhyrchu, cyflwyno, sgriptio, dylunio ac animeiddio i ddefnyddio eu sgiliau at fudd y Gymraeg.

Cysylltwch gyda ni am fwy o wybodaeth greg@cymdeithas.org